Föreläsningar på riktigt

Share

Lou

~ Under Hösten 2016 publicerades Lou Hedström Bokinge’s magisteruppsats i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Studien ligger till grund för hennes nya inspirationsföreläsning Från livskris till livslust – om utmattningsdepression. Lou ställer frågor som: Vad är normalt och har det alltid ansetts som normalt? – Vem är frisk och vem är sjuk? – Finns det några tekniker som man kan använda sig av när man blir utmattad? – Vad är anledningen till att vi har så höga sjuktal idag och är det ett nytt fenomen?

 

Besseggen i Jotunheimen Norge 2014

Lou på Besseggen i Jotunheimen Norge 2014

~ I sin inspirationsföreläsning Lever du din dröm eller drömmer du ditt liv? tar Lou Hedström Bokinge upp frågor som: Vem bestämmer över ditt liv? Du själv eller andra? Hur påverkar din inre balans dig själv, dina arbetskamrater, din familj och andra som du kommer i kontakt med?

Föreläsningen belyser de mänskliga behov som vi alla behöver tillfredsställa för att må bra. Den beskriver också hur vår självbild och identitet formas samt ger dig inspiration att hitta dina egna inre drivkrafter. Tillsammans knyter vi an till de stora existentiella frågorna om livets mening och mål.

Du erbjuds en annorlunda och inspirerande inre och yttre resa som bygger på den forskning som finns om människans behov och beteende varvat med vackra bilder, musik, dikter och reflektioner om hur Lou själv forcerat sina hinder för att nå sina mål.

 

Lou Hedström Bokinge - Uhuru Peak Kilimanjaro

Lou på Uhuru Peak Kilimanjaro

~ I sin uppdaterade föreläsning När livet brister – Från bruten rygg till Kebnekaises sydtopp på tre år och Kilimanjaros Uhuru Peak på 10 år berättar Lou Hedström Bokinge om hur hon lyckades ta sig tillbaka efter sin svåra ridolycka, där hon bröt ryggen och var nära att hamna i rullstol. Hon beskriver vägen tillbaka till livet genom självrannsakan, träning och ett kärleksfullt förhållningssätt samt hur hon förmådde sig att åter sitta upp i sadeln och börja leva ett normalt liv. Ett liv som blev så mycket mer annorlunda än före olyckan. Lou vill visa att inget är omöjligt och att det aldrig blir för sent att ta tag i sitt liv. Lou’s insikt om hur lyckligt lottad hon är som har en kärleksfull relation och tre underbara barn plus förmågan att ta sig till Sveriges högsta topp alldeles på egna ben… är för henne alldeles tillräckligt för att leva ett lyckligt liv. Under 2014 drabbades Lou av utmattningsdepression efter en svår familjeförlust. I februari 2015 lyckades hon trots detta bestiga världens högsta fristående berg – Kilimanjaros Uhuru Peak. Parallellt med denna upplevelse skriver hon på sin magisterexamen om depression i ett idéhistoriskt perspektiv, vilken vävs in i hennes berättelse. Låter det som en utmaning – en sådan som är värd att testas? En sak är säker – du kommer inte att lämna hennes föreläsning oberörd… och kanske kan hon i dig få så ett frö…

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uhuru Peak 7 feb 2015

Kilimanjaros Uhuru Peak på 8 dagar är en entimmesföreläsning av Lou Hedström Bokinge om hennes dröm som blev verklighet mot alla odds. För tio år sedan krossades Lou’s ländrygg i en svår ridolycka och hon var nära förlamning från midjan och nedåt. 2015 lyckades Lou ta sig upp på världens högsta fristående berg helt på egna ben — en av de välkända ”Seven summits” som är varje bergsbestigares dröm att bestiga. Av de cirka 40.000 personer som bestiger Kilimanjaro varje år är det bara sjuttiofem procent som fortsätter upp. Endast åttio procent av dessa når toppen som bär det vackra namnet Uhuru Peak — Frihetens Topp på swahili. Några till och med avlider av höjdsjuka på vägen. Det innebär att 60 % når toppen. Lou är en av dem och betydligt äldre än medelåldern för denna strapats. Hon är mycket stolt över detta och vill därför berätta hur det gick till.

 

Foto: Nils Nordin

Foto: Nils Nordin

~ Hur kommunicerar du människa? är rubriken på Lou Hedström Bokinges föreläsning. Här kommer hon att ta upp betydelsen av kroppsspråket, talspråket och de ordval som vi gör när vi kommunicerar med andra människor. Lou belyser också att det som en människa innehåller i form av tankar, värderingar och känslor visas omedvetet när hon kommunicerar. Att ha vetskap och förståelse om vad vi sänder ut ger en bra grund för en positiv hantering av uppkomna konflikter såväl i vardagen som i arbetslivet. Lou är civilekonom i botten och driver sitt företag Lou Hedström Bokinge – izicom kommunikation sedan slutet av 90-talet. Hon har arbetat professionellt som talare och kursledare inom kommunikation och ekonomi i över 20 år.

 

Foto: Nils Nordin

Foto: Nils Nordin

~ När två människor i ett företag alltid är ense är den ena av dem onödig. I vår kultur ses ofta konflikter som något av ondo, något som känns jobbigt att ta tag i. Lou Hedström Bokinge vill i sin föreläsning Framgångsrika konflikter – ett tecken på intelligens? lyfta frågan huruvida konflikter är nödvändiga för att utvecklas som människa. Det kanske t.o.m. är intelligent att vara lite stridbar ibland och stå upp för sina tankar och idéer. Det kanske inte är anledningen till konflikten som är problemet, utan på vilket sätt vi framför våra synpunkter i en konflikt. Frågorna som Lou reflekterar över är hur vi definierar ”intelligens”, samt om det finns konflikter som är framgångsrika och i så fall, vilka är dessa. Kan man bråka på rätt sätt tro?

 

Camino de Santiago

~ I föreläsningen Pilgrimsvandringen Camino de Santiago – att nå inre frid reflekterar Lou Hedström Bokinge om vad som händer i en människa när hon lämnar vardagens hets och beger sig ut på en resa i sitt inre? Hur kan vi leva våra liv på ett annorlunda sätt? Kan vi hämta inspiration genom fysisk ansträngning och kontemplation? Sommaren 2008 vandrade hon Camino de Santiago i norra Spanien. Under nio dagar och 25 mil till fots, genom undersköna landskap och historiska platser, fann hon ett inre lugn och en ännu starkare känsla av att hon hittat rätt väg i sitt liv. Vandringen innebar bl.a. att hon började läsa till teolog och avlade sin teologie kandidatexamen under våren 2013. Föreläsningen varvas med vackra bilder och historiska fakta från vandringen samt reflektioner och tankar om vad som är viktigt i livet.

 

PRIS ENLIGT OFFERT
Priserna är anpassade efter antal åhörare, föreläsningstillfälle, restid och förberedelser. För allmännyttig ideell verksamhet föreläser jag för ett symboliskt pris i mån av tid.

 

Lou

VEM ÄR LOU?  >>> Läs mer! 


Logga_-CertifieradeHandledare

Certifierad handledare

KURSER OCH UTBILDNINGAR
Lou Hedström Bokinge erbjuder, utöver sina inspirationsföreläsningar, även intensivkurser samt längre utbildningar inom kommunikation, konflikthantering, ekonomi och sorgbearbetning. Alla kurser är skräddarsydda och kundanpassade och kännetecknas av hög kompetens och bred erfarenhet samt ett stort engagemang för ert företag och era medarbetare i form av flexibla lösningar som passar just er.

  • Kommunikationskurs – kroppsspråk och talspråk (begär offert)
  • Konflikthanteringskurs – feedback och självinsikt (begär offert)
  • Ekonomikurser i bokföring och beskattning >>> Läs mer!
  • Du som förstått att tiden inte läker alla sår och som har obearbetade förluster i ditt liv som påverkar dig genom nedstämdhet och själslig oro, få verktyg som befriar dig genom Programmet för Sorgbearbetning >>> Läs mer!

 

Allt gott!

Lou Hedström Bokinge
INSPIRATIONSFÖRELÄSARE
civilekonom, teolog, idéhistoriker och
certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™

izicom kommunikation
www.inspirationsforelasare.se
Maila: Lou
070-775 71 20
Innehar F-skatt och VAT-nr

#unik #inspiration #livsglädje #motivation #psykiskohälsa #föreläsningar #inspirationsföreläsningar #livslust #utmaning #äventyr #kommunikation #konflikthantering #forskning #göteborgsuniversitet #göteborg #sorgbearbetning #ekonomikurser

Share