Ekonomikurser

Share

Lou

År 2014 beslutade jag mig för att, efter 15 år, även ge mina ekonomiutbildningar inom bokföring – bokslut – beskattning i egen regi till ett väsentligt lägre pris och i mindre grupper än brukligt.

Innan jag startade mitt företag 1999 arbetade jag under många år på skatteverket med moms, revision och arbetsgivarbeskattning samt utbildning. Jag utnämndes under senare delen av 90-talet till skatteinformatör, och har väl aldrig riktigt velat släppa mina kunskaper inom ekonomi. Dessutom har alla glada och tacksamma kursdeltagare under alla år gjort att det känts roligt att fortsätta att inspirera i ekonomins underbara värld.

I januari 2016 kom jag ut med min e-bok. Länk:
Skatte- och Bokföringsguiden – Moms, Personalskatt, Arbetsgivaravgifter och F-Skatt

Under 12 år har jag arbetat som konsult för bl.a. Företagsuniversitet med kurserna:

  • Diplomutbildning redovisningsekonom
  • Diplomutbildning ekonomiassistent
  • Praktisk bokföring 1 och 2
  • Praktisk redovisning 1 och 2

Utöver det har jag utbildat ekonomiassistenter i årslånga kurser respektive intensivkurser sedan år 2000 för ett otaligt antal uppdragsgivare och kurssamordnare.

Sedan 2014 kan du direktbeställa kurser i redovisning och beskattning direkt via mig utan kostnadsskapande mellanled. Kurser i ekonomi ska vara innehållsrika, lättinlärda och inte kosta för mycket – och framförallt ska det vara roligt!

Kursbeskrivning: Att förstå sambanden mellan den löpande bokföringen, bokslutet och deklarationen samt de lagar som reglerar dessa, är en förutsättning för att du ska kunna utveckla dina ekonomikunskaper och känna glädje i ditt dagliga arbete. Kurserna ges i 3 olika block där teori varvas med praktiska övningsexempel och där det ges många tillfällen att ställa de frågor som du kanske inte fått svar på än.

Block I – 1 dag + mailbackup 1 månad efter kursen
Balans- och resultaträkningens utformning och innehåll, samt löpande bokföring av dina affärshändelser. Här får du lära dig att kontera moms och de vanligaste affärshändelserna i ett företag samt vilka lagar som styr ditt bokföringsarbete och vad en balans- och resultaträkning består av för poster och hur dessa hänger ihop, samt hur du avslutar din bokföring i ett årsbokslut.
Pris: 6.000 kr inkl. moms för privatpersoner.

Block II – 2 dagar
Skattedeklarationen och skattekontot. Här får du lära dig om moms, EG-handel, export och import samt om arbetsgivaravgifter och F-skatt och hur du konterar dina löner, förmåner, moms och företagets skatt samt vilka lagar som styr detta och hur detta är kopplat till skattekontot.
Pris: 6 000 kr exkl. moms.

Block III – 2 dagar
Bokslutsrutiner och årsredovisning. Här får du lära dig affärsredovisningens grunder och hur du rent praktiskt utför ett bokslut med periodiseringar som interimer, varulager och avskrivningar samt värdering av balansräkningens poster etc. Här går vi också igenom bokslutsdispositioner som överavskrivningar och periodiseringsfonder samt företagets skatt och dess redovisning. Vi avslutar det färdiga bokslutet med att göra en företagsanalys och går igenom de viktigaste nyckeltalen.
Pris: 7 500 kr exkl. moms.

Priserna ovan avser kurser som ges centralt i Göteborg med goda förbindelser inom kollektivtrafiken. Beställer du mer än ett block reduceras priset med 10 %.

Du kan även anlita mig för löpande bokföring och bokslut för enskild firma och aktiebolag.

Kontakta mig för mer information: lou@inspirationsforelasare.se

 

Allt gott!

Lou Hedström Bokinge
INSPIRATIONSFÖRELÄSARE
civilekonom, teolog, idéhistoriker och
certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™

izicom kommunikation
www.inspirationsforelasare.se
lou@inspirationsforelasare.se
070-775 71 20
Innehar F-skatt och VAT-nr

#ekonomi #bokföring #bokslut #moms #arbetsgivaravgifter #personalskatt #F-skatt #kontering #avdragsrätt #deklaration #skattedeklaration #interimer #varulager #avskrivning #balansräkning #resultaträkning #bokslutsmetoden #faktureringsmetoden #bokföringsmässig princip #bokföringslagen #årsredovisningslagen #mervärdesskattelagen #skattebetalningslagen #inkomstskattelagen #debet #kredit #dubbelbokföring

Share