Bokföring Bokslut Deklaration

Share

Lou Hedström Bokinge

Är du företagare och vill förstå och sköta din ekonomi? Boka intensivkurs i praktisk redovisning och beskattning på tider som passar dig! Mina kurser i ekonomi är innehållsrika, inspirerande och omtyckta. Eller vill du ha snabb hjälp med din bokföring, bokslut och deklaration – kontakta mig genom att klicka här!

Under de senaste 18 åren har jag arbetat som uppskattad kursledare och konsult hos många av de största utbildningsföretagen i Sverige med diplomutbildningar och intensivkurser för redovisningsekonomer och ekonomiassistenter samt praktisk bokföring och bokslut m.m.

Nu kan du boka mig för individuell utbildning.  2016 gav jag ut min e-bok: Skatte- och bokföringsguiden – moms, personalskatt, arbetsgivaravgifter och F-Skatt.


Kursbeskrivning

Att förstå sambanden mellan den löpande bokföringen, bokslutet och deklarationen samt de lagar som reglerar dessa, är en förutsättning för att du ska kunna utveckla dina ekonomikunskaper och känna glädje i ditt dagliga arbete. Kurserna ges i tre olika block där teori varvas med praktiska övningsexempel och där det ges många tillfällen att ställa de frågor som du kanske inte fått svar på än.

Block I – 1 dag + mailbackup 1 månad efter kursen
Balans- och resultaträkningens utformning och innehåll, samt löpande bokföring av dina affärshändelser. Här får du lära dig att kontera momsen och de vanligaste affärshändelserna i ett företag, samt vilka lagar som styr ditt bokföringsarbete och vad en balans- och resultaträkning består av för poster och hur dessa hänger ihop.
Pris: 7.500 kr

Block II – 1 dag
Skattedeklarationen och skattekontot. Här får du lära dig om moms, EU-handel, export och import samt om arbetsgivaravgifter och F-skatt och hur du konterar dina löner, förmåner, moms och företagets skatt, samt vilka lagar som styr detta och hur detta är kopplat till skattekontot.
Pris: 8 500 kr

Block III – 1 till 2 dagar
Bokslutsrutiner och årsredovisning. Här får du lära dig affärsredovisningens grunder och hur du rent praktiskt utför ett bokslut med periodiseringar som interimer, varulager och avskrivningar samt värdering av balansräkningens poster etc. Här går vi också igenom bokslutsdispositioner samt företagets skatt och dess redovisning. Vi avslutar det färdiga bokslutet med att göra en företagsanalys och går igenom de viktigaste nyckeltalen.
Pris 1 dag mindre företag:  9 500 kr
Pris 2 dagar större företag: 15 500 kr

Övrigt
Priserna ovan är exklusive moms och avser kurser som ges centralt i Göteborg. Anmälan är bindande och vid avbokning en månad före kursstart eller tidigare faktureras hälften av kursavgiften och därefter hela kursavgiften.


DIGITAL BOKFÖRING & BOKSLUT

Du kan även anlita mig för löpande bokföring, bokslut och deklaration för enskild firma och aktiebolag på årsbasis. Hör av dig till izicomkommunikation@gmail.com för att få lösenord till prislista och upplägg.

 

Allt gott!

Lou Hedström Bokinge
INSPIRATIONSFÖRELÄSARE
civilekonom, teolog, idéhistoriker och
certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™

izicom kommunikation
www.inspirationsforelasare.se
Maila: Lou
070-775
71 20
Innehar F-skatt och VAT-nr

#ekonomi #bokföring #bokslut #moms #arbetsgivaravgifter #personalskatt #F-skatt #kontering #avdragsrätt #deklaration #skattedeklaration #interimer #varulager #avskrivning #balansräkning #resultaträkning #bokslutsmetoden #faktureringsmetoden #bokföringsmässig princip #bokföringslagen #årsredovisningslagen #mervärdesskattelagen #skattebetalningslagen #inkomstskattelagen #debet #kredit #dubbelbokföring

Share